ساخت دو مدول کوره پخت آهک

کارفرما : شرکت صفافولاد

مشاور : شرکت مرس سوئیس (MEARZ )

شماره قرارداد : 30/172/ وب /90

تاریخ شروع قرارداد : 13-6-90

مبلغ قرارداد : 14,280,000,000  ریال

محل نصب پروژه : مجتمع ذوب آهن اصفهان

شرح مختصر پروژه :

تهیه نقشه‌های ساخت، تامین متریال، ساخت، پیش مونتاژ، تست، سندبلاست، رنگ‌آمیزی، بارگیری و حمل تجهیزات به وزن تقریبی 480 تن

  1. 3
  2. 2
  3. 1